<track id="zbpzh"><big id="zbpzh"></big></track>

<th id="zbpzh"></th>

資料站

DATA STATION

裝備注靈    云夢澤山川秀美,皆因地有靈脈。有上古大能以大鼎鎮住靈脈出口,使其靈機蘊而不散,綿綿不絕滋潤四周。

    近日鼎下隱隱傳來龍吟之聲,且有諸般兵甲之靈飄出。迦藍城鍛造導師公冶長聞訊前往,嘗試以之灌注兵甲八部。而后兵刃舞動之際皆有龍鳴之音,威力激增。注靈之術由此傳來。

    兵甲之靈性喜自由,注靈時偶而會以靈機逸散退步告終。鼎下迸射出的寶物中有一種龍紋異石,注靈時搭配使用有避免退步的奇效。

    兵甲之靈乃天地寶,脾性孤高,首次注靈達一定程度均會有躁動跡象,須至大鼎邊迎接考驗獲得認可方可繼續注靈。【相關NPC】


    迦藍城武器店(66,44)公冶長【開啟條件】


    本服完成朱雀封印,且角色等級≥59【玩法說明】


    1、本服完成朱雀封印,且角色等級≥59,即開啟裝備注靈系統,可通過打造-強化-注靈頁簽打開界面;

    2、裝備注靈共有八個部位,每個部位7階,每階9顆星(初始為0階0星,最高7階0星);

    3、消耗“兵甲之靈”可進行注靈,每一星有各自的成功率:

        3.1 注靈成功則增加一顆星;

        3.2 每階的9顆星中,每3顆星為一個小組。注靈失敗只會在小組內掉星,不會掉回上一小組;

        3.3 如果勾選使用“龍紋石”,注靈失敗不會掉星;

        3.4 如注靈失敗,將增加下一次注靈的成功率;

    4、達到部分階后,需要滿足一定條件才能注靈:

        4.1 當前0階0星,需要啟魂過任意一件裝備才能注靈;

        4.1 達到4階0星后,需要淬魂過任意一件裝備才能繼續注靈;

        4.1 達到5階0星后,需要獲得過“傳奇之王”稱號才能繼續注靈;

        4.1 達到6階0星后,需要獲得過“傳奇之神”稱號才能繼續注靈;

    5、每階注靈滿后將接到進階任務(所有部位共用記錄,僅需挑戰一次),完成挑戰任務后方可成功進階;

    6、注靈可提升角色屬性,所有等級段都可以升至滿星,但屬性值與等級段有關,升等級段后注靈屬性自動提升;

    7、查看對應部位穿戴中的裝備的描述,可看到該部位注靈進度;

    8、八個部位全部注靈至1~7階可激活注靈共鳴:

        8.1 每階共鳴都有一份共鳴屬性;

        8.2 第2、4、5、7階附帶被動技能;

        8.3 第6階可激活宗派專屬永久武飾;

        8.4 第4、7階可激活永久金色稱號,獲得7階稱號將覆蓋4階稱號;

        8.5 第7階額外激活永久光環、永久尾標。【相關道具】


    兵甲之靈:可在洪荒探險中獲得(需切換獎勵類型后才能獲得);

    龍紋石:可在洪荒探險、運營活動等途徑中獲得。【特殊說明】


    1、進階挑戰只能完成隊長的任務, 隊員可獲得俠義值;

    2、每個部位加的屬性需要對應部位穿戴了裝備、且裝備有耐久才會生效(但不會影響共鳴屬性,共鳴屬性始終有效);

    3、部分屬性(物攻/法攻/治療/封?。┎煌殬I所加的不同;

    4、轉換職業后,與職業相關的屬性類型及宗派專屬武飾會自動切換;

    5、shift并單擊注靈按鈕,可連續注靈100次,升階/手動關閉/條件不符等情況下會中斷;

    6、部分屬性只有整數部分有效。


A级毛片100部免费看下载_A级毛片高清视频不卡久潮喷_A级毛片无码免费真人视频百度_第1页